۱۳۸۷ بهمن ۲۸, دوشنبه

دعاي روز دو شنبه

كير كج به كس مادر جنده امام حسن عسگري (بي نهايت)
میلیون بار کیرم تو کس ننه پیامبر اسلام و گهم تو کس دختران پیامبر اسلام (سه مرتبه)
میلیارد بار کیر خر تو کس حضرت زهرا (صد مرتبه)
سه میلیارد بار نره خوك به نشيمنگاه مادر امام حسين (سيزده مرتبه)
میلیارد سنده و کیر خرس تو کس ننه تک تک اولاد پیامبر اسلام (سي و سهمرتبه)
میلیارد الت مردانه تو کس ننه تمام حزب اللهیان و بسیجیان (بي نهايت)
كير تمام ايرانيان تو كس خواهر و مادر هر كي كه دوستدار شریعت اسلام (هفتاد و دومرتبه)
كير آقاي محمد البراده اي دو لا پهنا تو كون بي بي زينب (بيست و يك مرتبه)
كره زمين تو كس مادر دو طفلان مسلم (سيزده مرتبه)
ته كير بلال حبشي تو كون بچه گي هاي امام علي (يازده مرتبه)